มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2โควตา โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จากเดิมวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 15 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2โควตา โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จากเดิมวันที่ 10 เมษายน 2563  เป็นวันที่ 15 เมษายน 2563

Read more