ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมกีฬาครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ กล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เมื่อวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมกีฬาครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ กล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เมื่อวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563