กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ นักศึกษา มรส.และประชาชนร่วมใจวาด

  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) รวมถึงอาจารย์ และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจสร้างภาพวาดบน กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาพซึ่งภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมไปถึงพระอัจริยภาพ ของในหลวง รัชการที่ 9 มีความยาวกว่า 70 เมตร โดยทำการวาดตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม จนถึงวันที่

Read more

เชิญร่วมกิจกรรม “แปรอักษรสัญลักษณ์แสดงพลัง ชาวมรส.”

ขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประชาชนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “การแปรอักษรสัญลักษณ์ แสดงพลังชาวมรส.” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษาทุกคน พร้อมกันที่คณะต้นสังกัด เวลา 17.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ

Read more