อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี  

Read more