กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ นักศึกษา มรส.และประชาชนร่วมใจวาด

  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) รวมถึงอาจารย์ และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจสร้างภาพวาดบน กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาพซึ่งภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมไปถึงพระอัจริยภาพ ของในหลวง รัชการที่ 9 มีความยาวกว่า 70 เมตร โดยทำการวาดตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม จนถึงวันที่

Read more