เชิญร่วมกิจกรรม “แปรอักษรสัญลักษณ์แสดงพลัง ชาวมรส.”

ขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประชาชนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “การแปรอักษรสัญลักษณ์ แสดงพลังชาวมรส.” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษาทุกคน พร้อมกันที่คณะต้นสังกัด เวลา 17.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ

Read more