นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมจัด”โครงการค่ายวิชาการ” ให้กับนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

“ค่ายวิชาการเพื่อน้อง” นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 73 คน  จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการ young webmaster

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ young webmaster ซึ่งจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้มีการให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้มีตัวแทน young webmaster จำนวน 2 คนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นายพีรพัฒน์

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงานชเชอร์ “ทิโชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู เช่น จัดแสดงตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice ใน 8

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ กับบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งการฝึกประสบการณ์เป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาสื่อ และกลุ่มพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจากพี่ๆ บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่ได้ให้ความรู้เป็นอย่างดี รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมแยกตามกลุ่มตามกิจกรรม กิจกรรมอบรมการตัดต่อวีดิโอเพื่อผลิตสื่อ https://www.facebook.com/media/set/… กิจกรรมรับมอบวุฒิบัตร กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ https://www.facebook.com/media/set/…

Read more