กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ นักศึกษา มรส.และประชาชนร่วมใจวาด

  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) รวมถึงอาจารย์ และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจสร้างภาพวาดบน กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาพซึ่งภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมไปถึงพระอัจริยภาพ ของในหลวง รัชการที่ 9 มีความยาวกว่า 70 เมตร โดยทำการวาดตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม จนถึงวันที่

Read more

เชิญร่วมกิจกรรม “แปรอักษรสัญลักษณ์แสดงพลัง ชาวมรส.”

ขอเชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และประชาชนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “การแปรอักษรสัญลักษณ์ แสดงพลังชาวมรส.” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษาทุกคน พร้อมกันที่คณะต้นสังกัด เวลา 17.30 น. แต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ

Read more

ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง

ชมรมค่ายอาสาพัฒนา (The Giver) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จำนวน 40 คน จัด โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้น้องมีสุข ตอน ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านน้ำฉา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2258

Read more

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ร่วมจัด”โครงการค่ายวิชาการ” ให้กับนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

“ค่ายวิชาการเพื่อน้อง” นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 73 คน  จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Read more

นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมอบรมโครงการ young webmaster

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ young webmaster ซึ่งจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงการดังกล่าวได้มีการให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์ของสาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ ได้มีตัวแทน young webmaster จำนวน 2 คนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นายพีรพัฒน์

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงานชเชอร์ “ทิโชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู เช่น จัดแสดงตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best Practice ใน 8

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more