กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ นักศึกษา มรส.และประชาชนร่วมใจวาด

 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) รวมถึงอาจารย์ และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมใจสร้างภาพวาดบน กำแพงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นภาพซึ่งภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมไปถึงพระอัจริยภาพ ของในหลวง รัชการที่ 9 มีความยาวกว่า 70 เมตร โดยทำการวาดตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. นักศึกษา อาจารย์ มรส. และบุคคลทั่วไป ได้รวมตัวกันที่บริเวณกำแพงดังกล่าว เพื่อทำพิธีถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี มรส. เป็นประธาน และมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมวาดภาพพ่อประกอบการบรรเลงเพลง โดยนายชัยวัฒน์ วรรณานนท์ จิตรกรเจ้าของรางวัลพระราชทานสิทธิธาดาทองคำเป็นผู้วาด ส่วนเพลงที่บรรเลงประกอบคือเพลง “พระราชาของแผ่นดิน” โดยนักศึกษาสาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส.

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.sru.ac.th/index.php/news-and-announcement/news-events/590-wall-drawing-king-bhumibol.html