กิจกรรม STEM Education บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรกิจกรรม STEM Education บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

stem-education-integrated-5 stem-education-integrated-4 stem-education-integrated-3 stem-education-integrated-2 stem-education-integrated-1